TED & Talks

Okradzeni – rzecz o nocnych markach | Magdalena Komsta | TEDxKoszalin

PL: Jako psycholożka, która pomaga ludziom spać lepiej, spotyka się z prawdami, półprawdami i totalnymi mitami dotyczącymi osób o chronotypie wieczornym. Podczas prezentacji oddzieli ziarno od plew, odpowiadając między innymi na pytania: czy każdy może się przestawić na wcześniejsze wstawanie, jakimi cechami charakteryzują się nocne marki oraz dlaczego częściej zapadają na choroby cywilizacyjne niż ranne ptaszki. Podpowie też, jak – będąc typową sową – wykorzystać w pełni swój potencjał w świecie, który faworyzuje skowronki.

EN: As a psychologist who helps people sleep better, he meets truths, half-truths and total myths about people with the evening chronotype. During the presentation, she is answering the questions: can everyone switch to getting up early? what are the characteristics of night brands and why do they suffer from civilization diseases more often than early birds? Will also suggest how – being a typical owl – to fully use its potential in a world that favors larks. Psychologist and Internet creator. Supports adults and children struggling with sleep problems. Tens of thousands of people are watching her activities on the Internet (Wymagajace.pl). This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

Products You May Like

Articles You May Like

18 Forbidden Places
Spinning Tube Trick Answer
What Happens Inside a Proton?
How F1 racers turn really fast
10 Craziest New Years Traditions From Around the World!

Leave a Reply

Your email address will not be published.